Đồng phục Hoàng Loan

Điện thoại:  0366.777.172

Email: dongphuchoangloan@gmail.com

Địa chỉ (xem bản đồ)

Đặc trưng của vải dệt thoi

(4.46) - 55 đánh giá

Chỉ số sợi

Là đặc trưng cấu tạo gián tiếp xác định kích thước ngang của sợi, ảnh hưởng đến sự phân bố sợi trong quá trình dệt.

Chi số càng lớn thì sợi càng mảnh → vải mỏng và ngược lại.

Mật độ sợi (M)

Mật độ sợi được xét bằng số sợi đếm được trên đơn vị độ dài của vải bằng 100mm.

Có 2 loại:

 • Mật độ sợi dọc (Md): là tổng số sợi dọc đếm được trên đơn vị 100mm chiều dọc vải. Md = Số sợi dọc/100mm
 • Mật độ sợi ngang (Mn): là tổng số sợi ngang đếm được trên đơn vị 100mm chiều ngang vải. Mn = Số sợi ngang/100mm

Mật độ sợi càng lớn, vải càng nặng, càng bền chắc nhưng kém thông thoáng.

Kiểu dệt

Kiểu dệt: là đường dệt của sợi trong vải đặc trưng bằng quan hệ tương hỗ giữa hai hệ thống sợi dọc và sợi ngang đan với nhau tạo nên. Tùy theo kiểu dệt, kết hợp với mật độ tạo cho vải những dạng bề ngoài và tính chất sử dụng phong phú.

- Điểm nổi là vị trí mà tại đó các sợi dọc và sợi ngang chặn lên nhau.

 • Nếu sợi dọc đan lên sợi ngang là điểm nổi dọc.
 • Nếu sợi ngang đan lên sợi dọc là điểm nổi ngang.

- Phương pháp biểu diễn kiểu dệt:

 • Những cột thẳng đứng tượng trưng cho sợi dọc, đánh số thứ tự từ trái sang phải.
 • Những dòng nằm ngang tượng trưng cho sợi ngang, đánh số thứ tự từ dưới lên trên.

- Ráp po (R): là một chu kỳ điểm nổi dọc và điểm nổi ngang sau đó được lặp lại.

 • Ráp po dọc (Rd): là số sợi dọc trong một ráp po.
 • Ráp po ngang (Rn): là số sợi ngang trong một ráp po.
Ảnh minh họa

Độ chứa đầy (E)

Đặc trưng cho mức độ chứa xơ hoặc sợi trên một đơn vị cấu tạo cơ bản của vải và tính bằng phần trăm %. Độ chứa đầy ảnh hưởng đến nhiều tính chất của vải: độ chứa đầy nhỏ vải sẽ nhỏ, mềm uốn làm tăng tính chất thẩm thấu không khí và tính dẫn điện của vải. Ngược lại khi tăng mật độ, độ chứa đầy của vải sẽ làm tăng liên kết giữa xơ và sợi, làm tăng khối lượng và độ bền của vải nhưng đồng thời làm giảm tính chất thẩm thấu không khí và tính dẫn điện của vải. Khi độ chứa đầy lớn vải sẽ cứng và nặng. Độ chứa đầy bao gồm độ chứa đầy thẳng, độ chứa đầy diện tích, độ chứa đầy thể tích và độ chứa đầy khối lượng

 • Độ chứa đầy thẳng: bao gồm độ chứa đầy thẳng theo sợi dọc và theo sợi ngang.
 • Độ chứa đầy diện tích: là tỷ số giữa diện tích của phần sợi dọc và sợi ngang so với diện tích cấu tạo cơ bản của vải.
 • Độ chứa đầy thể tích của vải là tỷ số giữa thể tích của sợi so với thể tích của vải.
 • Độ chứa đầy khối lượng: là tỷ số giữa khối lượng của sợi trong vải so với khối lượng lớn nhất của sợi ở điều kiện khi toàn bộ thể tích của vải chứa đầy vật chất tạo bởi xơ hoặc sợi.

Tổng hợp

Đánh giá: