Đồng phục Hoàng Loan

Điện thoại:  0366.777.172

Email: dongphuchoangloan@gmail.com

Địa chỉ (xem bản đồ)

In vải hoa theo thiết bị in lưới (lưới phẳng và lưới quay)

(4.24) - 47 đánh giá

Bàn in lưới vải hoa thủ công ngày nay hầu như chỉ còn ứng dụng ở phạm vi hẹp và dành cho các mẫu mốt in đặc biệt. Xu hướng phát triển của mẫu in này là:

  • Máy in lưới phẳng vải hoa.
  • Máy in lưới quay vải hoa.
Máy in lưới quay

Sự khác nhau của máy in lưới phẳng và lưới quay

Sự khác nhau cơ bản của máy in lưới phẳng và lưới quay là tốc độ in vải hoa và khả năng tạo các loại mẫu khác nhau. Tốc độ in vải hoa của máy in lưới phẳng trong thực tế là không thay đổi mà chỉ được tăng lên nhờ độ lớn của rapo. Công suất của dạng máy này chỉ có thể được tăng theo hướng in hai khổ vải đồng thời. Nếu tính bình quân kích thước rappo 60 – 80cm với một khổ in thì công suất chỉ đạt khoảng 400 – 700m/giờ. Ngược lại tốc độ của máy in lưới quay có thể đạt đến 50m/ phút.

Sự khác nhau giữa các thiết bị in lưới phẳng

Sự khác nhau giữa các thiết bị in lưới phẳng là ở chỗ phương pháp giặt hồ in vải hoa theo chiều sợi dọc hoặc sợi ngang và chỉ sử dụng lực gait bằng cơ học hay từ tính cũng như có sự khác nhau về độ chính xác của rapo và tốc độ máy. Nhưng nhìn chung độ chính xác của các thiết bị in lưới phẳng là không cao lắm.

Thiết bị in lưới quay có nhiều ý nghĩa rộng lớn hơn, tốc độ gần tương đương máy trục in, mẫu mã in đa dạng hơn (đặc biệt các mẫu mang tính hình học), độ chính xác cao hơn in lưới phẳng. Các thiết bị in lưới quay cũng được sản xuất theo nhiều kiểu dáng, sự khác nhau chủ yếu là cách bố trí quay – chối gat, cách cố định vải. 

Vấn đề ưu điểm và nhược điểm chính của thiết bị in lưới quay hay lưới phẳng chủ yếu liên quan đến vấn đề kinh tế. Rõ ràng nếu in vải hoa sản lượng thấp thì lưới phẳng là kinh tế hơn, ngược lại nếu sản lượng lớn thì in lưới quay là kinh tế hơn.

Đánh giá: