Đồng phục Hoàng Loan

Điện thoại:  0366.777.172

Email: dongphuchoangloan@gmail.com

Địa chỉ (xem bản đồ)

Kỹ thuật nhuộm vải - cơ bản về nhuộm vải

(4.51) - 80 đánh giá

Nhuộm là quá trình gia công nhằm tạo màu cho xơ, sợi hay vải sau cho màu đó đều, sâu và bền . Người ta dùng thuốc nhuộm để tạo màu trong công nghệ nhuộm, ứng với mỗi loại vật liệu ta có thể dùng một hoặc vài lớp thuốc nhuộm để nhuộm màu.

Quá trình nhuộm là quá trình kỹ thuật được hình thành bởi các yếu tố:Vật liệu nhuộm, thuốc nhuộm nhuộm sử dụng nhiệt độ, các chất phụ trợ, áp suất, dung tỷ nhuộm, thiết bị và phương pháp tiến hành nhuộm. Mỗi loại vật liệu, sản phẩm sẽ có một qui trình và công thức nhuộm riêng tối ưu cho loại vật liệu, sản phẩm đó.

Tuỳ theo yêu cầu về màu sắc, dạng vật liệu dệt sẳn có và yêu cầu gia công sau khi nhuộm mà người ta có thể nhuộm vật liệu dệt ở dạng xơ, sợi, chỉ và vải. cũng tuỳ theo dạng vật liệu dệt và điều kiện cụ thể mà người ta dùng các thiết bị nhuộm khác nhau thuộc 2 nhóm: Thiết bị nhuộm gián đoạn và thiết bị nhuộm liên tục.

Ảnh minh họa

Hiện nay đã có nhiều kiểu thiết bị nhuộm vật liệu dệt được chế tạo song về mặt thuỷ lực động học, thiết bị nhuộm được chế tạo theo các nguyên tắc sau đây:

- Vật liêu dệt chuyển động, dung dịch nhuộm tĩnh.

- Dung dịch nhuộm chuyển động, vật liệu dệt tĩnh.

- Cả vật liệu dệt và dung dịch nhuộm đều chuyển động.

Đang tải ...
Đánh giá: