Đồng phục Hoàng Loan

Điện thoại:  0366.777.172

Email: dongphuchoangloan@gmail.com

Địa chỉ (xem bản đồ)

Nhuộm vải polyamit

(3.52) - 59 đánh giá

Các loại thuốc nhuộm: Cấu tạo hoá học của poliamit rất giống len. Tuy nhiên poliamit có số lượng các nhóm hoạt hoá ít hơn, nhất là nhóm –NH2 có khả năng gắng với R-SO3 của thuốc nhuộm anion. Hơn nữa số lượng các nhóm – NH2 cuối mạch có thể thay đổi từ lô sợi này sang lô khác làm thay đổi tính chất nhuộm màu, xử lý hoá học hay xử lý nhiệt như “nhiệt định hình” hoặc “ làm dún” tiếp xúc với không khí có thể làm thay đổi số lượng các nhóm trên và như thế làm ảnh hưởng đến ái lực của xơ sợi đối với thuốc nhuộm.

Ảnh minh họa

Để nhuộm poliamit sử dụng các loại thuốc nhuộm sau:

  • Thuốc nhuộm phân tán
  • Thuốc nhuộm axit
  • Thuốc nhuộm phức kim loại
Đánh giá: