Đồng phục Hoàng Loan

Điện thoại:  0366.777.172

Email: dongphuchoangloan@gmail.com

Địa chỉ (xem bản đồ)

Giao hàng

(4.21) - 98 đánh giá
ĐỒNG PHỤC HOÀNG LOAN luôn hướng đến việc cung cấp dịch vụ vận chuyển tốt nhất cho tất cả các đơn hàng mà quý khách đặt với chúng tôi. Chúng tôi hỗ trợ giao hàng trên toàn quốc với chính sách giao hàng linh hoạt:

Giá trị đơn hàng <2 triệu

0 - 5 km: 30k/đơn hàng

5 - 10 km: 50k/đơn hàng

>10 km: theo phí của bưu điện (đơn vị giao hàng)

Giá trị đơn hàng 2 - 5 triệu

0 - 5 km: miễn phí

5 - 10 km: 30k/đơn hàng

10 - 20 km: 50k/đơn hàng

>20 km: theo phí của bưu điện (đơn vị giao hàng)

Giá trị đơn hàng 5 - 10 triệu

0 - 5 km: miễn phí

5 - 10 km: miễn phí

10 - 20 km: 50k/đơn hàng

>20 km: theo phí của bưu điện (đơn vị giao hàng)

Giá trị đơn hàng 10 - 20 triệu

0 - 5 km: miễn phí

5 - 10 km: miễn phí

10 - 20 km: miễn phí

20 - 50 km: miễn phí

>50km: theo phí của bưu điện (đơn vị giao hàng)

Giá trị đơn hàng >20 triệu

0 - 5 km: miễn phí

5 - 10 km: miễn phí

10 - 20 km: miễn phí

20 - 50 km: miễn phí

50 - 200 km: miễn phí

>200km: theo phí của bưu điện (đơn vị giao hàng)

Đang tải ...
Đánh giá: